Laura's Privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Laura’s verwerkt van haar klanten.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk.

Laura's verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Anamnese die van het belang is voor het goed uitvoeren van de behandeling.

- (Medische) gegevens die je zelf aan mij verstrekt die in het belang zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling en eventuele vervolgbehandelingen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk.

Laura's verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Laura's verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de administratie en belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Laura's gebruikt geen computerprogramma's of –systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Ook worden er geen niet-functionele cookies gebruikt op de website van Laura's.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.

Laura's bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je langer dan 3 jaar niet van de diensten van Laura's gebruik hebt gemaakt, worden je persoonsgegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Laura's verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Laura's neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Laura van de Burgt- Mocking, of laurassalonodijk@gmail.com.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor je gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Laura's en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar je of een ander, door jezelf genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar laurassalonodijk@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek.

Laura's wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijk hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons